20 de juliol, 2007

Són qui són, i no hi poden fer més.

Viva la muerte! Muera la inteligencia!